DAMP HEAT

TEST

Under Damp Heat-testet (provning med fuktig värme) mäts under 2000 timmar vilken inverkan extremt höga temperaturer (85 °C) samt en väldigt hög luftfuktighet (85 %) har på panelens åldringsprocess.