DYNAMIC MECHANICAL LOAD

TEST

Vid vind och snö kan solpanelen utsättas för kraftigt mekaniskt tryck. Det mekaniska belastningstestet visar hur väl en panel klarar att utsättas för snabbt och upprepat högt tryck.