EL

TEST

Solarclarity strävar efter 100 % fungerande celler vid leverans till kunden. Därför utsätts DENIM solpaneler flera gånger för ett elektroluminiscenstest (EL-test) på fabriken. Dessa EL-tester hjälper till att utesluta synbara och osynliga skador på solcellerna.