HUMIDITY FREEZE

TEST

Olika komponenter i solpanelen kan ta upp fukt:  kopplingsdosan, bakstycket etc. Om upptagen fukt fryser kan skador uppstå.

Under Humidity Freeze-testet utsätts solpanelerna 30 gånger, 20 timmar för en omgivning på 85 °C och en luftfuktighet på 85 %. Därefter utsätts de i 4 timmar för -40 °C.