PID

TEST

Vid PID-testet (Potential Induced Degradation) utsätts solpanelerna under en veckas tid för en hög negativ spänning. Solpanelerna måste ha kvar minst 95 % av sin effekt efter avslutat test.