THERMAL CYCLING

TEST

Med en klimatkammare kan extrema klimatförhållanden simuleras (från -40 °C till 85 °C) i 1000 timmar.
Därefter testas modulernas effekt. För detta test utförs minst 800 cykler, vilket motsvarar en livslängd på mer än 25 år.